Wat is design thinking en wat kun je er mee?

Design betekent voor mij het creatieve proces van het ontwikkelen van functionele en esthetische oplossingen voor diverse problemen. Tijdens mijn studie aan de kunst academie heb ik al vroeg geleerd om conceptueel te denken en visuele communicatie toe te passen. Design betekent een juiste balans tussen materiaalbeheersing en communicatie kracht. Design levert uiteindelijk een gebruikersgericht ontwerp op, met nadruk op innovatie en expressie binnen een breed scala aan disciplines.

Design thinking wordt steeds vaker toegepast binnen het bedrijfsleven. Het is een benadering voor een probleemoplossing die de nadruk legt op het begrijpen van de behoeften van gebruikers of klanten, het stimuleren van creativiteit en het genereren van innovatieve oplossingen. Het is een op de mens gerichte methodologie die veel wordt gebruikt in verschillende sectoren zoals productontwerp, bedrijfsleven en sociale innovatie.

Ik onderscheid design thinking in 5 fasen:

  1. Empathize: In deze fase draait het om het begrijpen van de behoeften en perspectieven van de gebruikers door met hen mee te leven. Design thinkers verzamelen inzichten via methoden zoals interviews, observaties en enquêtes om een diep begrip te krijgen van het probleem vanuit het perspectief van de gebruiker.
  2. Define: In deze fase wordt het probleem gedefinieerd op basis van de inzichten die zijn opgedaan tijdens de empathize fase. Design thinkers distilleren hun observaties tot concrete probleemstellingen of “hoe zouden we” vragen die het ontwerpvraagstuk kaderen.
  3. Ideate: Ideevorming houdt in dat er een breed scala aan creatieve oplossingen wordt gegenereerd voor het gedefinieerde probleem. In deze fase worden brainstormsessies, divergent denken en het verkennen van onconventionele ideeën aangemoedigd. Tijdens ideevorming is geen enkel idee te wild.
  4. Prototype: Prototyping omvat het creëren van tastbare representaties van de mogelijke oplossingen die zijn gegenereerd tijdens de ideeënfase. Deze prototypes kunnen verschillende vormen aannemen, van schetsen en wireframes tot fysieke modellen en interactieve simulaties. Het doel is om ideeën snel en goedkoop te testen om feedback te verzamelen.
  5. Test: Testen houdt in dat er feedback wordt verzameld over de prototypes van gebruikers of belanghebbenden. Deze feedback wordt gebruikt om de oplossingen te verfijnen en te itereren. Testen kan inzichten opleveren die kunnen leiden tot verdere verfijning of een terugkeer naar eerdere fasen in het ontwerpproces.

Design thinking wordt vaak beschreven als iteratief, wat betekent dat het proces terugkeert naar eerdere fasen naarmate er nieuwe inzichten worden verkregen en oplossingen worden verfijnd. Het benadrukt samenwerking, creativiteit en een bereidheid om ambiguïteit en falen te omarmen als onderdeel van het innovatieproces.

Toepassingen design thinking

Design thinking kan in de praktijk op verschillende manieren worden toegepast, afhankelijk van de context en het probleem dat moet worden opgelost. Denk bijvoorbeeld aan product ontwikkeling, het verbeteren van je klantenservice of het ontwikkelen van duurzame oplossingen in andere innovaties. De kracht van design thinking ligt in zijn flexibiliteit en mensgerichte aanpak, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen en sectoren.

Toepassingen design thinking in de marketing

Design thinking kan zeer effectief zijn bij het toepassen van strategische marketing. Hier zijn enkele manieren waarop design thinking kan worden toegepast binnen dit domein:

  1. Klantgerichte marketingstrategieën: Design thinking begint altijd met het begrijpen van de behoeften en wensen van klanten. Door deze benadering toe te passen in marketing, kunnen bedrijven diepgaande inzichten krijgen in hun doelgroepen, waardoor ze marketingstrategieën kunnen ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van hun klanten.
  2. Product- en dienstontwikkeling: Marketing begint vaak al in de productontwikkelingsfase. Door design thinking toe te passen bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, kunnen marketeers samenwerken met productontwikkelaars om producten te creëren die niet alleen functioneel zijn, maar ook aantrekkelijk en waardevol voor de klant.
  3. Customer journey mapping: Een belangrijk aspect van marketing is het begrijpen van de customer journey, oftewel de reis die een klant aflegt van bewustwording tot aankoop en loyaliteit. Door design thinking te gebruiken, kunnen marketeers de customer journey in kaart brengen vanuit het perspectief van de klant, waardoor ze beter inzicht krijgen in de behoeften en pijnpunten van de klant op verschillende touchpoints.
  4. Innovatieve marketingcampagnes: Design thinking moedigt het genereren van creatieve en innovatieve ideeën aan. Door deze aanpak toe te passen bij het ontwikkelen van marketingcampagnes, kunnen marketeers unieke en gedenkwaardige campagnes creëren die de aandacht van de doelgroep trekken en emotionele connecties tot stand brengen.
  5. Rapid prototyping en testen: Net als bij productontwikkeling kunnen marketeers design thinking gebruiken om snel prototypes van marketingcampagnes of -initiatieven te maken en te testen. Door feedback van klanten te verzamelen, kunnen ze hun marketinginspanningen iteratief verbeteren en optimaliseren.

Door design thinking toe te passen binnen strategische marketing, kunnen bedrijven een dieper inzicht krijgen in hun klanten, meer waarde bieden en zich onderscheiden van de concurrentie. Het stelt marketeers in staat om meer mensgerichte, creatieve en effectieve benaderingen te ontwikkelen voor het opbouwen van merken en het aantrekken van klanten.

Wil je meer weten over design thinking of hoe deze strategie toe te passen is op jouw merk? Neem dan gerust contact met mij op!