Outsourcing marketing communicatie

Outsourcing marketing communicatie management en/of werkzaamheden

Wat is outsourcing en wanneer zet je het in?

Outsourcing betekent kort gezegd het uitbesteden van bepaalde activiteiten aan externe partijen. Outsourcing is ontstaan binnen de IT wereld, waarbij (veelal) bedrijven een aantal van hun activiteiten die niet tot de kern van hun werkzaamheden (core business) behoren uitbesteden. Denk hierbij aan hosting en data opslag en ontwikkeling van software en applicaties. Outsourcing wordt ook wel ‘Business Process Outsourcing’ (BPO) genoemd. Hierbij speelt fysieke afstand tot degene die de werkzaamheden uitvoert (het z.g. ‘remote team’) geen rol. Bij outsourcing naar het buitenland van dit soort IT projecten is project management van opportuun belang.

Outsourcing communicatie en marketing

De afgelopen decennia heeft outsourcing ook zijn weg gevonden binnen marketing en communicatie. Enerzijds besteden de grotere bedrijven complete klant contact afdelingen uit aan call centers, anderzijds zien steeds meer kleinere ondernemers en start-ups de voordelen in van outsourcing. Deze ondernemers kiezen ervoor om zich volledig te richten op hun kernactiviteiten en schakelen een externe manager in voor hun marketing en communicatie activiteiten.

Wat zijn de voordelen van outsourcing van marketing en communicatie

Als je goede afspraken maakt, dan kan het outsourcen van marketing en/of communicatie aanzienlijke voordelen hebben:

 • Flexibiliteit: je kunt op projectbasis afspraken maken voor de inzet van marketing en/of communicatie expertise. Je hoeft dus geen (veelal risicovolle) arbeidscontracten af te sluiten.
 • Kostenbesparing: omdat je vooraf duidelijk inzichtelijk hebt wie je, waarvoor en wanneer inzet heb je niet meer te maken met ‘leegloopuren’ (ook wel ‘minuren’ genoemd). Je betaalt alleen voor verrichte werkzaamheden. Uurtje factuurtje dus en voor zolang jijzelf denkt dat dat nodig is.
 • Focus op je eigen business: je kunt je volledig richten op je eigen kernactiviteiten.
 • Beschikbaarheid kennis: de juiste inzet van marketing en communicatie vergt explicite kennis die voortdurend moet worden bijgehouden. Daar hoef je je bij outsourcing geen zorgen meer over te maken.
 • Continue beschikbaarheid: je kunt snel op- of afschalen in het geval dat je extra expertise nodig hebt.
 • Multidisciplinaire teams: bij omvangrijke projecten kun je gebruik maken van een groot netwerk van experts. Denk hierbij aan designers, content experts, developers en digital marketeers.

Hoe pak ik outsourcing aan?

Vooraf geldt een wederzijdse introductie, waarbij jij alles vertelt over jouw bedrijf en aangeeft waar jouw behoefte ligt op het gebied van marketing en communicatie. Van hieruit maak ik een kort en bondig plan van aanpak. Hierin leg ik het volgende vast:

 1. (Project) doelstellingen (gewenste output)
 2. Benodigde resources (inzet expertise)
 3. Planning en tijdsbestek
 4. Samenwerking (werktijden, overlegvormen, rapportages)
 5. Investering / kosten

Voor wie is outsourcing geschikt?

 • Kleinere MKB bedrijven die zich puur op hun core-business willen blijven richten.
 • Middelgrote bedrijven die toe zijn aan professionele inzet van marketing en communicatie, maar geen budget hebben voor vaste arbeidscontracten.
 • Grotere bedrijven die zoeken naar een brede inzet van expertise; ‘de frisse blik’ op hun eigen merk. Op projectbasis: tijdelijk of voor langere tijd.
 • Overheids- en zorg instellingen waarvoor communicatie (en in veel gevallen ook marketing) van groot belang is.

Hoe kan ik je helpen bij outsourcing?

Bovenstaande informatie geeft slechts een summiere weergave van de mogelijkheden. Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak om je wensen te bespreken.